بیوگرافی علی زر افشان

علی زرافشان متولد ۱۳۳۴ ،معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ایران است. او پیشتر از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ مشاور آموزشی وزیر آموزش و پرورش بوده است. از جمله طرح‌های انجام شده در دوره مسئولیت او طرح تعالی مدیریت مدارس است که بر اساس آن دبیرستان‌ها درجه‌بندی شده‌اند.

بیوگرافی علی زر افشان

وضعیت تأهل :

متأهل (دارای ۵ فرزند) سوابق تحصیلی علی زرافشان : ۱-دوره Graduate Diploma(GD) مدیریت تغییر از دانشگاه وسترن سیدنی : استرلیا ، ۱۳۸۰-۱۳۷۸ . ۲-فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه تهران ۷۳-۱۳۷۰ . ۳-لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۸-۱۳۵۳ .

مهم ترین مسؤولیت های علی زرافشان :

۱-معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش (۱۳۹۲). ۲-مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۹۲-۱۳۸۴ ). ۳-مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۸۴-۱۳۸۰ ). ۴-مشاور آموزشی وزیر آموزش و پرورش (۱۳۸۰-۱۳۷۶). ۵- عضو شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰). ۶- مسئول کمیسیون برنامه درسی شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰). ۷- عضویت در۹ کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان کارشناس(۱۳۹۲-۱۳۷۶). ۸ – نماینده وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون مشترک ایران وترکمنستان به منظور تدوین تفاهم نامه همکاری فی مابین (۱۳۷۷). ۹- نماینده وزارت آموزش و پرورش و رئیس هیئت نمایندگی تدوین تفاهم نامه فی مابین با وزارت آموزش و پرورش ااتریش(اتریش، ۱۳۷۸).

سوابق شغلی علی زرافشان

بیوگرافی علی زر افشان

۱-معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش (۱۳۹۲). ۲-مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۹۲-۱۳۸۴ ). ۳-مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۸۴-۱۳۸۰ ). ۴-مشاور آموزشی وزیر آموزش و پرورش (۱۳۸۰-۱۳۷۶). ۵-معاون و دبیر دبیرستان شاهد (۱۳۷۶-۱۳۶۸). ۶-معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران(۱۳۶۸-۱۳۶۷). ۷-هماهنگ کننده گروه های آموزشی استان تهران (۱۳۶۷-۱۳۶۵). ۸-کارشناس آموزش ضمن خدمت استان تهران(۱۳۶۵-۱۳۶۳). ۹-استخدام رسمی آموزش و پرورش به عنوان هنرآموز هنرستان (۱۳۶۳). ۱۰-مدرس مرکز تربیت معلم (دوره های ضمن خدمت و بدو خدمت ) (۱۳۶۸-۱۳۶۳). ۱۱-مدرس مرکز آموزش کتابداری (۱۳۷۸-۱۳۷۴). ۱۲-دبیر دبیرستان (۱۳۶۳-۱۳۵۸). ۱۳- دبیر راهنمایی تحصیلی(۱۳۵۸-۱۳۵۶). ۱۴- معلم ابتدایی(۱۳۵۶-۱۳۵۳). ۱۵- عضو شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰). ۱۶- مسئول کمیسیون برنامه درسی شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰). ۱۷- عضویت در۹ کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان کارشناس(۱۳۹۲-۱۳۷۶). ۱۸ – نماینده وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون مشترک ایران وترکمنستان به منظور تدوین تفاهم نامه همکاری فی مابین (۱۳۷۷). ۱۹- نماینده وزارت آموزش و پرورش و رئیس هیئت نمایندگی تدوین تفاهم نامه فی مابین با وزارت آموزش و پرورش ااتریش(اتریش، ۱۳۷۸).

منبع:بیوگرافی علی زر افشان

بیوگرافی علی زر افشان