چگونه ستاره ی دنباله دار آرزو را در آسمان پیدا کنیم؟

چگونه ستاره ی دنباله دار آرزو را در آسمان پیدا کنیم؟

راه های زیادی برای آرزو کردن وجود دارد. شما می توانید در یک چشمه سکه بریزید و آرزو کنید، ستاره شمالی را پیدا کنید و آرزو کنید یا به چیزی که واقعا می خواهید فکر کنید یا حتی شمع های تولدتان را فوت کنید و آرزو کنید. از قدیم مردم بر این عقیده بودند که با دیدن ستاره ی دنباله دار می توانند آرزو کنند تا آرزویشان برآورده شود. اگر مایل هستید ذهن خود را برای جادوی این جهان باز کنید، به طبیعت بروید و دنبال ستاره ی دنباله دار باشید سپس آرزوی خود را بگویید. این یک تکنیک عالی برای رسیدن به آرمان های خودتان است. پیشنهاد می کنم حتما این روش را امتحان کنید.

ستاره ی دنباله دار آرزو
ستاره ی دنباله دار آرزو

1. ستاره ی دنباله دار در واقع همان شهاب سنگ است که شما باید آن را در آسمان پیدا کنید. شهاب سنگ ها در واقع تکه سنگ هایی هستند که به سمت مدار زمین حرکت می کنند. معمولا زمان تقریبی که شهاب سنگ ها با زمین برخود می کنند در اینترنت ثبت می شود. شما می توانید قبل از اینکه بیرون بروید و منتظر دیدن شهاب سنگ ها شوید نگاهی به تقویم بیاندازید.
با این حال همیشه ممکن است شب هنگام شهاب سنگ ببینید اما باید صبر داشته باشید.
اگر می خواهید زمان وقوع شهاب سنگ ها را بفهمید می توانید به سایت زیر بروید.
http://earthsky.org/astronomy-essentials/earthskys-meteor-shower-guide

آسمان

2. از شهر خارج شوید. برای اینکه ستاره ی دنباله دار ببینید و آرزو کنید ابتدا باید بتوانید به راحتی ستاره ها را ببینید. به علت وجود نور زیادی که در شهر ها وجود دارد دیدن ستاره ها کمی دشوار است. به همین دلیل می توانید به خارج از شهر بروید و زیبایی ستاره ها را تماشا کنید.

نگاه کردن به آسمان

3. هنگامی که به یک منطقه ی تاریک رسیدید, چادر بزنید و در یک جای امن فرش پهن کنید. دراز بکشید و به آسمان نگاه کنید تا یک شهاب سنگ مشاهده کنید.
این کار دلیلی می شود تا به یک بیرون شهر بروید و حسابی خوش بگذرانید.

منبع : چگونه ستاره ی دنباله دار آرزو را در آسمان پیدا کنیم؟