• Home
  • برچسب: آموزش استفاده از سویشرت به عنوان کیف لپ تاپ

چگونه از سویشرت خود به عنوان کیف لپ تاپ استفاده کنیم؟

 

چگونه از سویشرت خود به عنوان کیف لپ تاپ استفاده کنیم؟

سویشرت ها فقط لباس نیستند, بعد از اینکه کارایی مفید خود را داشتند شما می توانید از آنها به عنوان کیف لپ تاپ استفاده کنید. این کار بسیار ساده است. برای یادگیری, ادامه ی مقاله را مطالعه کنید.

 

مراحل :

سویشرت
سویشرت
  1. سویشرت قدیمی خود را روی سطح صافی قرار دهید. دقت کنید که رو به بالا باشد.
لپ تاپ
لپ تاپ
  1. لپ تاپ را وسط سویشرت و زیر کلاه آن قرار دهید.
پوشاندن لپ تاپ
پوشاندن لپ تاپ
  1. نیمه ی پایینی سویشرت را روی لپ تاپ بکشید. دقت کنید که بعد از این کار لپ تاپ باید کاملا پوشیده شده باشد.
پوشاندن لپ تاپ
پوشاندن لپ تاپ
  1. کلاه را روی لپ تاپ بکشید.

 

  1. سویشرت را بچرخانید تا پشت کلاه روی میز قرار بگیرد.
بستن کش سویشرت
بستن کش سویشرت
  1. کش دور گردن کلاه سویشرت را ببندید تا لپ تاپ محکم نگه داشته شود. اطمینان حاصل کنید که کش به حدی محکم بسته شده است که لپ تاپ به بیرون نیافتد.
گره زدن آستین ها
  1. آستین ها را به هم گره بزنید. دقت کنید که گره باید خیلی محکم باشد.
کیف لپ تاپ
کیف لپ تاپ
  1. کیف را روی شانه ی خود قرار دهید و لپ تاپ خود را هر کجا که دوست دارید به راحتی منتقل کنید.