• Home
  • برچسب: آموزش فعال کردن Tracking Protection

نحوه ی فعال کردن Tracking Protection در  Internet Explorer

 

نحوه ی فعال کردن Tracking Protection در  Internet Explorer

Internet Explorer ویژگی دارد به نام tracking protection که به شما اجازه ی مسدود کردن سایت هایی که اطلاعات شخصی شما ( از جمله بازدید ها ) را به اشتراک می گذارند, می دهد. اگر می خواهید هنگام جستجو در اینترنت از امنیت بالا تری برخوردار باشید این ویژگی را فعال کنید.

مراحل :

گزینه Tracking Protection
گزینه Tracking Protection
  1. به قسمت “Tools,” بروید و روی “Manage add-ons,” و “Tracking Protection” و سپس “enable.” کلیک کنید.
گزینه ی Automatically block
  1. گزینه ی IE to block یا automatically block را انتخاب کنید. بعد از فعال کردن tracking protection روی Settings کلیک کنید. گزینه ی “Automatically block” یا “Choose which content to block.” را انتخاب کنید. اگر گزینه ی “Automatically block,” را انتخاب کنید, محتوایی که با Internet Explorer مغایرت داشته باشد برای شما مسدود می شود.
لیست آنلاین tracking protection
  1. لیست آنلاین tracking protection را دانلود کنید. روی “Get a tracking protection list online.” کلیک کنید. با این کار می توانید یک لیست سیاه از آگهی ها و محتواهایی که باید مسدود شوند را انتخاب و دانلود کنید. این لیست به صورت خودکار به روز رسانی می شود.

منبع : نحوه ی فعال کردن Tracking Protection در  Internet Explorer