• Home
  • برچسب: اسکن تصاویر از طریق Kooka

نحوه ی اسکن گرفتن از طریق Kooka

 

نحوه ی اسکن گرفتن از طریق Kooka

Kookaیک برنامه ی رایگان برای اسکن تصاویر و اسناد است. Kookaمعمولادرسیستم های لینوکس محیط KDE دارد. همچنین میتواندبرایOCRنیز استفاده شود. برای آموزش اسکن گرفتن با Kooka مقاله ی زیر را دنبال کنید.

مراحل :

گزینه ی Preview Scan
گزینه ی Preview Scan
  1. روی گزینه ی Preview Scan کلیک کنید. اگر نتوانستید این گزینه را مشاهده کنید روی گزینه ی Settings کلیک کنید سپس Scan Device را انتخاب کنید. تصویر آن نمایش داده خواهد شد.
دکمه ی Create for selection
دکمه ی Create for selection
  1. تنها قسمت خاصی از عکس را انتخاب کنید تا اسکن گرفته شود. برای این منظور, دکمه ی Create for selection را از نوار ابزار فشار دهید و بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر تنها بخش خاصی از عکس را لازم دارید با این کار پروسه ی اسکن گرفتن نیز کوتاه می شود. توجه کنید که قسمت انتخاب شده و DPI فعلی عکس برای شما نمایش داده می شود.
رزولوشن
  1. رزولوشن رادرDPI (نقطه دراینچ) تنظیم کنید. این مقدار را به اندازه ی نیاز خود تغییر دهید.DPIبالاتربه معنای جزئیات بیشتراست،اماسرعت اسکن کندترخواهدشدودر نهایت فایل بزرگتری خواهید داشت.
تنظیمات
  1. هرتنظیم دیگری راکه میخواهیدانجام دهید.
Final Scan
  1. روی Final Scan کلیک کنید. نوع عکس از شما پرسیده می شود به عنوان مثال می توانید JPG یا BMP را انتخاب کنید. نام عکس نیز از شما پرسیده می شود. نام پیش فرض عکس kscan_nnnn می باشد. اکنون عکس در لیست image سمت چپ نمایش داده می شود.
انتخاب فرمت
  1. روی نام عکس راست کلیک کنید سپس گزینه ی Save را انتخاب کنید.
گزینه ی Save
  1. اینکار ها رابرای اسکن تصویرهای بعدی نیزتکرارکنید.

منبع : نحوه ی اسکن گرفتن از طریق Kooka