• Home
 • برچسب: ترفند رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز

چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم

 

 

چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم

از پوست پیاز می توانید برای رنگ آمیزی تخم مرغ ها استفاده کنید و در تزئینات سفره هفت سین نیز از آنها استفاده کنید.

 

موارد لازم :

پارچه

تکه های برگ و کمی برنج

پوست پیاز

تخم مرغ به تعداد لازم

کش پلاستیکی

قابلمه

آب

 

مراحل

رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 1. موارد مورد نیاز را آماده کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 2. پارچه را روی میز کار قرار دهید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 3. روی پارچه چند لایه پوست پیاز قرار دهید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 4. برگها یا دانه های برنج را روی پوست پیاز بریزید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 5. یک تخم مرغ را روی لایه های برگ قرار دهید. پارچه را در اطراف تخم مرغ محکم ببندید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 6. با کش پلاستیکی پارچه را محکم ببندید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 7. این کار را برای همه ی تخم مرغ ها تکرار کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 8. هر تخم مرغ پیچیده شده را درون یک قابلمه آب جوش قرار دهید. حدود 30 دقیقه بجوشانید ، در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 9. هر تخم مرغ را با قاشق از آب خارج کنید. صبر کنید تا خنک شود سپس تخم مرغ را از پارچه جدا کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 10. صبر کنید تا تخم مرغ خشک شود. پس از خشک شدن می توانید تخم مرغ را کمی روغنی کنید تا بدرخشد.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 11. اکنون تخم مرغ شما آماده است.

منبع : چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم

چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم

 

 

چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم

از پوست پیاز می توانید برای رنگ آمیزی تخم مرغ ها استفاده کنید و در تزئینات سفره هفت سین نیز از آنها استفاده کنید.

 

موارد لازم :

پارچه

تکه های برگ و کمی برنج

پوست پیاز

تخم مرغ به تعداد لازم

کش پلاستیکی

قابلمه

آب

 

مراحل

رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 1. موارد مورد نیاز را آماده کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 2. پارچه را روی میز کار قرار دهید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 3. روی پارچه چند لایه پوست پیاز قرار دهید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 4. برگها یا دانه های برنج را روی پوست پیاز بریزید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 5. یک تخم مرغ را روی لایه های برگ قرار دهید. پارچه را در اطراف تخم مرغ محکم ببندید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 6. با کش پلاستیکی پارچه را محکم ببندید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 7. این کار را برای همه ی تخم مرغ ها تکرار کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 8. هر تخم مرغ پیچیده شده را درون یک قابلمه آب جوش قرار دهید. حدود 30 دقیقه بجوشانید ، در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 9. هر تخم مرغ را با قاشق از آب خارج کنید. صبر کنید تا خنک شود سپس تخم مرغ را از پارچه جدا کنید.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 10. صبر کنید تا تخم مرغ خشک شود. پس از خشک شدن می توانید تخم مرغ را کمی روغنی کنید تا بدرخشد.
رنگ کردن تخم مرغ با پوست پیاز
 1. 11. اکنون تخم مرغ شما آماده است.

منبع : چگونه تخم مرغ را با پوست پیاز رنگ کنیم