• Home
  • برچسب: تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک نشان از آرزوی های بزرگ و کوچک در زندگی است. سقف این آرزوها به اندازه بادکنک در خواب بستگی دارد.
آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .
اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانة آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود
کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب بادکنک : دیدن بادکنک در خواب نشانه چیست ؟
خواب بادکنک و یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید
خواب دیدن کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید
خواب بادکنک های زیاد
بادکنک های زیاد در خواب نشان از امیدها و آرزوهایی است که برای دیگران دارید. اگر در خواب دسته ای از بادکنک را در دست گرفته باشید تعبیرش مسئولیتی است که برای رسیدن به رفاه دیگران بر دوش خود می بینید.
خواب بادکنک شب تولد
اگر خواب بادکنک شب تولد دیدید به این معنی است که خاطره خوبی از گذشته دارید.
خواب ترکیدن بادکنک
دیدن خواب ترکیدن بادکنک نشان دهنده آن است که شما بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اید و نمی توانید ذهنتان را کنترل کنید.
تعبیر خواب باد کردن بادکنک
اگر در خواب ببینید که بادکنک را باد می کنید به این معنی است که اهداف و آرزوهای شما مورد حمایت قرار می گیرند و شما برای انجام کارهایتان انگیزه می گیرید.
خواب ناپدید شدن بادکنک
اگر در خواب دیدید که بادکنک به آسمان رفت و ناپدید شد دلیل بر ناکامی و شکست در انجام کارهایتان است و ممکن است به دلیل ضعف های خودتان در انجام آن باشد.
تعبیر رها کردن بادکنک
خواب رها کردن بادکنک تعبیرش این است که شما نسبت به مسائل اطراف بی توجه هستید و این بی توجهی باعث شکست و ضرر شما می شود.
خواب بادکنک بازی
خواب بادکنک بازی نشانه لذت های سرگرم کننده و شادی های کوچک است که باید به آنها بیشتر توجه کنید.
خواب بادکنک قرمز
بادکنک قرمز در خواب ، نشان دهنده آرزوهای کوچک اما شیرین در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک قرمز در دست داشتید نشانه رسیدن به آرزوهای کوچک و شیرین است
دیدن بادکنک آبی در خواب
خواب بادکنک آبی پیش بینی اخبار نا امید کننده در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک آبی را رها کردید تعبیرش این است که نجات خواهید یافت.
بادکنک سفید در خواب
خواب بادکنک سفید نشان از وضعیت بد اجتماعی است که یا در حال حاضر با آن درگیر هستید یا در آینده با آن مواجه خواهید شد.
خواب بادکنک زرد
بادکنک زرد در خواب نماد انرژی و عقل است.
خواب بادکنک نارنجی
خواب بادکنک نارنجی نشانه تکیه کردن شما به دیگران است که باعث نشاط روح شما می شود.
خواب بادکنک بنفش
بادکنک بنفش در خواب نشان از غرور و اعتماد به نفس بسیار است.
بادکنک سیاه در خواب
خواب بادکنک سیاه نشان دهنده افسردگی و نا امیدی است
بادکنک زرد در خواب
اگر در خواب بادکنک زرد داشتید یعنی کسی به شما کمک می کند تا به مشکلات غلبه کنید.

دیدن خواب بادکنک صورتی

تعبیر خواب بادکنک
تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک صورتی نماد جستجو برای پیدا کردن عشق ناب است و نشان می دهد به زودی تجربه این عشق را تجربه خواهید کرد.
خواب بالون سواری
خواب بالون سواری نشانه آنست که قادر خواهید بود که بر موانع و مشکلات غلبه کنید.
اگر بالون در هوا ترکید و به زمین پرت شدید تعبیرش خوب نیست و نشان از شکست در زندگی کاری و شخصی شما دارد. هر چه بالون بالاتر باشد اهداف شما دست نیافتنی تر خواهد بود.

منبع:تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک