• Home
  • برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس نو

تعبیر خواب لباس (تفسیرگران غربی)
خواب دیدن درباره لباس غیرمعمولی نیست. ما هر روز لباس می‌پوشیم و در اطراف خود آن‌را می‌بینیم. اما گاهی اوقات،‌ حتی خواب لباس‌ نیز می‌تواند یک معنای خاص داشته باشد، به خصوص اگر در مرکز توجه خواب شما قرار داشته باشد.

تعبیر خواب لباس نو

تعبیر خواب لباس سفید
اگر افراد در خواب شما لباس سفید پوشیده باشند، یا در خواب ببینید که لباس‌های سفید در اطراف شما پهن شده است، تعبیر آن این است که تغییراتی مهمی در حال رخ دادن در زندگی شما هستند و به زودی اثرات‌ این تغییرات را تجربه خواهید کرد. این تغییرات بسته به شرایط حال زندگی شما ممکن است خوب یا بد باشند.

تعبیر خواب لباس زرد
تعبیر خواب لباس زرد موفقیت و سعادت است. شما در هر مسیری که قدم بردارید موفق خواهید شد. موفیت به زندگی شخصی و شرایط شغلی شما مربوط می‌شود. بنابراین این اطمینان را حاصل کنید که در این دوره از زندگی تمام چیز‌هایی را که در گذشته در آن موفق نبوده‌اید را بهبود بخشید.

تعبیر خواب لباس آبی
اگر لباس‌ها در خواب آبی باشند، این احتمال وجود دارد که خواب شما به واقعیت تبدیل شود. تمام چیز‌هایی که درباره آن خواب دیده اید، یا منتظر رخ دادن آن‌ها هستید، به زودی در دستان شما خواهند بود. برای دستیابی به همه ‌آن‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرید و هیچ فرصتی را بیهوده از دست ندهید.

تعبیر خواب لباس سبز
اگر در خواب لباس سبز ببینید، تعبیر این خواب شادی و خوشبختی در زندگی خواهد بود. شما یک فرد موفق هستید و سایرین به شما حسادت می‌کنند.

تعبیر خواب لباس‌های رنگی‌رنگی
اگر درباره لباس‌های رنگارنگ خواب ببینید، این خواب نشان از آن دارد که اتفاقات خاصی در زندگی شما رخ خواهد داد. پیامد‌های این اتفاقات می‌تواند متنوع باشد؛ این بدین معنی است که برخی از آن‌ها می‌تواند ختم به خیر شود، اما بعضی دیگر شما را به دردسر بیاندازند! بنابراین برای مواجهه با اتفاقات غیرمتقربه آماده شوید.

تعبیر خواب لباس تنگ
اگر در خواب و رویا لباس‌های شما تنگ باشد، این نشان از آن دارد که شما ناامید و ناراحت هستید و به تغییراتی در زندگی نیاز دارید. شاید برنامه‌های شما نتیجه عکس داده اند و شما در موقعیتی قرار گرفته اید که شاد نیستید. زمان آن رسیده که نگاه بهتری به زندگی خود بیاندازید، تغییراتی ایجاد کنید و درنتیجه شادی و آرامش را برای زندگی به ارمغان بیاورید.

تعبیر خواب درباره حسادت نسبت به لباس دیگران
بیشتر مردم در زندگی روزمره خود نسبت به لباس دیگران اشتیاق نشان می‌دهند، و ناخودآگاه حسادت می‌کنند. اما خواب حسادت نسبت به لباس دیگران یک خواب معمولی نیست. خواب حسادت به لباس نشان از آن احساسات شریک زندگی‌تان نسبت به خود شما دارد. شاید همسر شما از سطح صداقت و راستگویی شما راضی نیست. انسان‌ها برخی اوقات چیز‌هایی را درک نمی‌کنند که از نظر شریک زندگی بسیار مهم است.

تعبیر خواب درباره پوشیدن لباس مشکی (زنان)
اگر در خواب در حال پوشیدن لباس مشکی هستید، این خواب نشان از غم و از دست دادن دارد. شاید به زودی این موارد را تجربه کنید. شاید به زودی یکی از نزدیکان شما از دنیا برود. به هر حال تعبیر خواب پوشیدن لباس مشکی غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب گم کردن لباس‌ها

اگر در خواب لباس‌های خود را گم کرده باشید، این خواب نشانه اوضاع مالی کنونی شماست. شاید با مشکلات مالی مواجه هستید و نمی‌دانید چگونه از پس آن‌ها بربیایید. زمان آن رسیده که از خرید چیز‌های بی‌ارزش اجتناب کنید. از ولخرجی پرهیز کنید،‌ چراکه حل این مشکلات به آن راحتی که فکر می‌کنید، ‌نیست!

تعبیر خواب لباس‌های کثیف
لباس کثیف می‌تواند نشانه خشونت یا هتک حرمت باشد. باید مراقب اطرافیان خود باشید. مراقب باشید با افراد غریبه بحث، معامله یا درگیری نداشته باشید. از طرفی، تعبیر خواب لباس کثیف عدم اعتماد کردن به افراد است. مراقب باشید به هر کسی اعتماد نکنید، شاید در اولین دیدار شاد و خوش با شما رفتار شود اما در انتها نتیجه‌ای جز زیان در پی نخواهد داشت.

تعبیر خواب لباس‌های مرتب و تمیز
برخلاف توضیحات قبل، خواب لباس تمیز نشانه اوضاع مالی خوب و پول زیاد است. شانس شما برای مدیریت پول زیاد است. زمان سرمایه‌گذاری فرا رسیده است. با داشتن اعتماد به نفس و اراده جلو بروید تا تمام ایده‌ها و فعالیت‌های شما به موفقیت منتهی شود. در این دوره از زندگی خود تمام تلاش خود را به کار گیرید.

تعبیر خواب لباس (معبرین اسلامی)
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.
به گفته معبرین اسلامی دیدن لباس مناسب (نو) و نامناسب در خواب تعابیر مختلفی به همراه خوهد داشت.

تعبیر خواب لباس مناسب
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد.
اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، کسب و کار تو خوب می‌شود.
جابر می‌گوید: تعبیر لباس مناسب این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، باایمان از دنیا رفته است.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر‌های پیراهن نو و گشاد عبارتند از:
دیدن مردم
شرم و حیا و پوشیدگی
زندگانی و معیشت خوب و خوش
ریاست
شادی و نشاط
بشارت و خبر خوش.
تعبیر‌های لباس نو عبارتند از:

زن
پادشاه
مال
خیر و منفعت.

تعبیر خواب لباس نامناسب
لباس سوخته

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی پادشاه می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.

لباس پاره یا بریده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است.

جابر مغربی می‌گوید:

لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است.
اگر ببینی زیر پیراهن خودت را پاره می‌کنی، مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.
اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.
اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _. و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-۲۷).
اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، دچار غم و ناراحتی می‌شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است.
اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.
امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: چیزی به تو می‌رسد.

لباس تنگ و پست

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌ای، در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می‌شوی.
تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد می‌باشد.
لباس کهنه

اصفهانی می‌گوید:

تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه می‌باشد.
اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده‌ای، تعبیرش خوب است.
اگر ببینی لباس کهنه می‌فروشی، تعبیرش خوب است.
تعبیرگری نیز می‌گوید: تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است.
اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می‌شود و احتمالاً هلاک می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.
اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس بدی داری، کسب و کار تو بد می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهنی که پوشیده‌ای یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک است، به زودی از دنیا می‌روی.

لباس خونی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است، ولی ضعیف نشده‌ای، مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب رنگ لباس
لباس سفید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.
اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.
ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌ای، از غم و اندوه رها می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _. و، چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-۵۸).

برای آگاهی از تفسیر کامل رویا به تعبیر خواب لباس سفید مراجعه نمایید.

لباس سیاه

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولاً لباس سیاه می‌پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولاً لباس سفید می‌پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر پادشاهی در خواب ببیند که لباسش سیاه می‌باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می‌باشد، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه است،

بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر لباس سیاه برای قاضی و خطیب و پادشاه خوب می‌باشد، ولی برای عموم مردم تحت حکومت پادشاه تعبیرش غم و اندوه است،

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می‌آورند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سیاه داده‌اند، کافر می‌شوی.

 

تعبیر خواب لباس نو
تعبیر خواب لباس نو

لباس زرد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری است،

جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مرد‌ها بیماری می‌باشد.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده‌ای، بیمار می‌شوی
اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد.
اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های زرد پوشیده است، در زمان حیاتش گناهکار بوده است.
اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می‌زنی، بیمار می‌شوی، ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی‌گردد.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر زنی در خواب ببیند که لباس زرد پوشیده است، ازدواج می‌کند، ولی اگر ازدواج کرده است شوهرش بیمار می‌شود

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس زرد داده‌اند، بیمار می‌شوی و توبه می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می‌باشد،

لباس قرمز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس قرمز، شادی و نشاط و توفیق طاعت و بندگی است.

جابر نیز می‌گوید: تعبیرش خوب است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن قرمز پوشیده‌ای، به عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.
اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می‌کنی، به عشرت و خوشی دنیوی مشغول می‌شوی و دین و ایمان را کنار می‌گذاری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیز‌هایی که گفته شد کمتر می‌باشد.

لباس سبز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: به دلیل اینکه لباس و حلۀ بهشتیان سبز می‌باشد، تعبیرش خوب است، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _. بر اندام بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، ۲۱)،

جابر نیز می‌گوید: تعبیرش دین و ایمان می‌باشد، به طوری که اگر بر تن انسان زنده ببینی، آن فرد درستکار و پرهیزکار است و اگر بر تن مرده ببینی، آن فرد به رستگاری رسیده است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده‌ای، از شخص عالم و دانشمندی به تو قوت و نیرو می‌رسد.
اگر ببینی رضوان لباس سبز رنگی به تو داده است، به زودی از دنیا خواهی رفت.
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

لباس رنگارنگ

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است،

اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

تعبیر خواب لباس زنانه و مردانه
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده است، از بزرگتر خودش دور می‌شود.
اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن‌ها را پوشیده است، تعبیرش خیر و درستی او می‌باشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او است.
اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

مال و اموالش زیاد می‌شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد.
اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، خیر و منفعت به دست می‌آورد.
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

تعبیر خواب فروش و معامله لباس
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک است، زیرا بهای لباس پول است که با آن معامله انجام می‌شود و تعبیر پول هم مکر و حیله می‌باشد و هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر به جای پول چیز دیگری به عنوان بهای لباس بگیرد، تعبیر خوب و بدش به چیزی برمی‌گردد که گرفته است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس‌فروش زینت دنیا می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس‌فروشی می‌کنی و به جای آن پول هم نمی‌گیری، دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر به جای آن کالای دیگری می‌گیری، به خواسته‌ات می‌رسی.
اگر ببینی لباس نو معامله و تجارت می‌کنی، تعبیرش خوب است و خیر و منفعت به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، آن نوع لباس گران می‌شود.

تعبیر خواب از دست دادن یا درآوردن لباس
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تو از بین رفته است، قوت و نیروی تو کاهش می‌یابد.
اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.
اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می‌شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَیْکُم… _…. شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را (از بهشت بیرون کرد) … (اعراف-۲۷).
اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، افراد پادشاه به تو بی‌حرمتی می‌کنند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.
اگر ببینی دزد‌ها لباس تو را درآورده‌اند، در بین زنان تو فساد به وجود می‌آید.

تعبیر خواب لباس از دیدگاه روانشناسی یونگ
خواب دیدن لباس، سمبلی از خود عمومی فرد است و اینکه چگونه خود را می‌پذیرد. در واقع این رویا حاکی از عملی است که جلوی دیگران می‌گذارید (یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است.
اگر شما لباسی می‌پوشید که مناسب شما نیست یا اینکه همیشه آن لباس را عادت ندارید که بپوشید، بیانگر این است که شما جبهه می‌گیرید و تلاش می‌کنید دیگران را فریب دهید (یعنی سعی می‌کنید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را فریب دهید). چیزی در زندگی تان نامناسب است. این خواب ممکن است نمادی از دورویی بوده و اینکه خود را طوری جلوه دهید که نیستید. تعبیر دیگر این است که قسمت پنهانی از خودتان را به جهان نشان می‌دهید.
خواب دیدن اینکه لباس هایتان کثیف و خاکی می‌شود و شما تلاش می‌کنید که آن‌ها را تمیز کنید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید تا چیزی را از شخصیت خود تغییر دهید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که عادات قدیمی تان و طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید.
خواب دیدن اینکه لباس‌های جدید برند (مارک) می‌پوشید بیانگر نگرش و شخصیت جدید است. شما روش متفاوتی پیدا می‌کنید که خودتان را ابراز کنید. اگر برچسب قیمت هنوز به لباس باشد، بیانگر این است که شما سخت تلاش می‌کنید تا این نگرش جدید را بپذیرید. شاید این الان خود واقعی شما نیست و شما به طور کامل با آن تناسب ندارید.
خواب دیدن اینکه شما پیوسته لباستان را عوض می‌کنید بیانگر این است که نیاز به تغییر دارید و اینکه نیاز دارید با موقعیت یا نقش جدید، متناسب شوید. شما نیاز دارید که تصویر جدیدی از خودتان تثبیت کنید.
خواب دیدن اینکه لباس هاتان خیلی تنگ است و سخت اندازه هیکل شما می‌شود، بیانگر این است که حس می‌کنید یک جور‌هایی محدود شده اید. شما ممکن است حس محدود شدن در یک رابطه داشته باشید یا اینکه چیزی در سر کار مانع شما می‌شود (شما را عقب نگه می‌دارد).
خواب دیدن اینکه لباس هاتان به تنتان شل و ول است یا سایزشان خیلی بزرگ است، بیانگر این است که حس نالایق بودن می‌کنید. ممکن است از اعتماد به نفس پایین رنج می‌برید. به شیوه ای، تلاش می‌کنید که خودتان را از چشم دنیا، قائم کنید.
اگر شما برای یک موقعیت، لباس‌های نامناسب می‌پوشید، به این معنی است که شما آماده‌ی وظیفه‌ای که در دست دارید نیستید.
خواب دیدن اینکه لباسهایتان پاره پوره است، بیانگر این است که فکرتان مشغول است یا درگیر است. منطق شما معنا ندارد. شما نیاز دارید که منطق خود را تغییر داده و قویتر بحث کنید (یعنی منطق سفت و سخت تری برای خود ایجاد کنید)
خواب دیدن اینکه برای خرید لباس می‌روید یا لباس می‌خرید، بیانگر این است که نگران این هستید که متناسب با نقشی که در حال تغییر است شوید.
خواب دیدن اینکه همه‌ی لباس هایتان در کمد لباس، سفید است، بیانگر این است که نیاز دارید روشنفکر‌تر باشید. شما ممکن است حس کنید که کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحران می‌شوید. زمان آن رسیده که پیش روید و نگرشتان را تغییر کنید. شما نیاز دارید که احساسات درونی تان را چنگ زنید (یعنی بیشتر به احساسات درونی تان توجه کنید)
خواب دیدن اینکه شما فقط لباس‌های مشکی می‌پوشید، به این اشاره دارد که میخواهید در جمع نامرئی باشید و دوست ندارید دیده شوید. شما ممکن است شخصیت سایه وار خود را نمایش دهید و افکار ناخودآگاه خود را ابراز کنید. اگر در زندگی بیداری تان معمولا لباس‌های مشکی می‌پوشید، خواب ممکن است به سادگی، انعکاسی از خودتان باشد.
خواب دیدن اینکه لباس هاتان پشت و رو پوشیده شده است، بیانگر این است که شما همیشه سر نا سازگاری دارید. شما دوست دارید با همه چیز مخالفت کنید. اگرشما لباستان را در خوابتان پشت و رو می‌کنید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید از خودتان در مقابل چیزی حفاظت کنید. شما نمی‌خواهید صدمه ببینید.
خواب دیدن اینکه همه یک لباس پوشیده ند به جز شما، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، دور افتاده اید (احساس بیگانگی می‌کنید). شما حس می‌کنید که دیگران مخالف شما هستند یا اینکه شما یک جور منفی ای، دور از جمعیت افتاده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما ساز مخالف می‌زنید و مخالف نظر جمع صحبت می‌کنید.

تعبیر خواب لباس عروس
پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگر این است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می‌کنید.
اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می‌پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می‌کنید.
با مراجعه به مقاله تعبیر خواب لباس عروس می‌توانید از تعابیر دیگر مفسرین در این رابطه آگاه شوید.

تعبیر خواب لباس بچه
دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه‌ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که لباس های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر شده است.

تعبیر خواب لباس زیر
خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است).
تعبیر دیگر این است که این رویا نمادی از جنبه‌ای از شماست که کاملا شخصی است. اگر شما از اینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت می‌کشید، پس بیانگر تردید شما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات و ایده های پنهانتان است.
برای آگاهی از تفاسیر کامل به مقاله تعبیر خواب شورت زنانه (لباس زیر زنانه) مراجعه نمایید.

تعبیر خواب لباس پوشیدن
خواب دیدن اینکه شما لباس‌های کس دیگری را پوشیده اید بیانگر این است که آن فرد را تایید می‌کنید و تلاش می‌کنید که جنبه‌هایی از ان فرد را وارد خود کنید.
خواب دیدن اینکه لباس می‌پوشید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به توانایی هاتان اعتماد داشته باشید و به دستاورد‌های خود ببالید.
خواب دیدن اینکه شما در لباس پوشیدن مشکل دارید بیانگر این است که کسی تلاش می‌کند که برای شما مشکل ایجاد کند و در زندگی بیداری تان به شما استرس دهد.
خواب دیدن اینکه شما لباس سفید می‌پوشید بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. شما تلاش میکنید که از نظر دیگران بی گناه باشید.

تعبیر خواب لباس خواب

خواب دیدن اینکه لباس خواب می‌پوشید بیانگر این است که شما جنبه‌هایی از خودتان را که قبلا با آن راحت نبودید را تایید کرده و ابراز می‌کنید.
دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت‌های اجتماعی، زیبایی و فرهنگ است. بیانگر تصویری است که شما از خود به دیگران ارائه می‌کنید. رنگ و طراحی لباس شب را در نظر گیرید، مهم است. اگر لباس شب خیلی فانتزی یا زلم زیمبو دار باشد، بیانگر یک سبک زندگی لوکس است، یک سبک زندگی که استاداته درست شده است. اگر لباس شب ساده باشد، بیانگر سبک زندگی ساده است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک لباس شب می‌پوشید بیانگر این است که به دنبال حس خوشحالی هستید یا تلاش می‌کنید که به حس خوشی دست یابید.

تعبیر خواب لباس غواصی
دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که به آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف می‌کنید. شما در نقطه‌ای هستید که برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان راحتید.

تعبیر خواب لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور‌های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید.
دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می‌شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم‌های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است.

تعبیر خواب لباس فروشی

خواب دیدن اینکه شما در یک فروشگاه لباس هستید به این معنی است که شما به دنبال تصویری جدید هستید. شما می‌خواهید یک روش متفاوت را پیش بگیرید (دریافت کنید). تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما در فروشگاه لباس هستید بیانگر این است که شما در مورد اینکه متناسب یک نقش یا موقعیت هستید یا با آن متناسب می‌شوید یا خیر، دچار نگرانی هستید.

منبع:تعبیر خواب لباس نو

تعبیر خواب لباس نو

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد، مال حرام بدست می آورد و بیننده چنین خوابی را به آدمی فاسق و منافق می توان تعبیر کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود، دلیل رنج و بلا است. اگر ببیند که کفن از مرده بکند، دلیل که در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر ببیند که او مردگان را کفن می کند، دلیل که از مرده مال حرام بدست آورد. اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
مال،
ظاهرشدن مشکل،
فساد دین.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می‌باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

تعبیر خواب در آوردن کفن

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می‌آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

تعبیر خواب کفن کردن مرده

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می‌کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می‌آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

آنلی بیتون: دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است. اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می‌شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد.

منبع:تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن
تعبیر خواب دویدن

بيتون مى‌گويد:
دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است.
اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد.
اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ى آن است كه مسئوليت كارى را بر عهده‌ى شما مى‌گذارند.
معبرین غربی گویند: دیدن دویدن در خواب نشانه پتانسیل و ظرفیت شما برای ناراحتی و پریشانی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
دویدن در یک جهت خاص: بر آورده کردن آرزوها
دویدن به دنبال یک دشمن: پیروزی
بی هدف دویدن: مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

تعبیر خواب دویدن و فرار کردن

معبرین غربی گویند:
دویدن به سمت کسی نشانه ترس از رد شدن و یا از دست دادن آن فرد است.
اگر شما در حال دویدن و فرار کردن از حیوانات باشید چه آن حیوان اهلی و چه وحشی باشد نشانه آن است که شما از شر تهدیداتی که در زندگی بیداری دارید رهایی می‌یابید.
دویدن و فرار کردن در خواب به شما می‌گوید بر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب دویدن بدون کفش (پا برهنه دویدن)
معبرین غربی گویند: اگر شما پا برهنه در خواب می‌دوید نشان دهنده روی دادن حادثه‌ای ناگوار و بدبختی است.

کتاب سرزمین رویاها: برهنگان در حال دویدن: ایده‌هایتان را از دست می‌دهید.

لوک اویتنهاو: دویدن بدون لباس: خیانت

تعبیر خواب دویدن بچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید.

لوک اویتنهاو: بچه ای که می‌دود: نیکبختی

تعبیر خواب مسابقه دو

لوک اویتنهاو:
مسابقه دو: رضایت
تماشای دوندگان: بگو مگو
معبرین غربی گویند: دویدن در مسابقه و یا دوی ماراتن نشانه تجربه کردن سختی‌هاست.

منبع:تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک نشان از آرزوی های بزرگ و کوچک در زندگی است. سقف این آرزوها به اندازه بادکنک در خواب بستگی دارد.
آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .
اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانة آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود
کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب بادکنک : دیدن بادکنک در خواب نشانه چیست ؟
خواب بادکنک و یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید
خواب دیدن کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید
خواب بادکنک های زیاد
بادکنک های زیاد در خواب نشان از امیدها و آرزوهایی است که برای دیگران دارید. اگر در خواب دسته ای از بادکنک را در دست گرفته باشید تعبیرش مسئولیتی است که برای رسیدن به رفاه دیگران بر دوش خود می بینید.
خواب بادکنک شب تولد
اگر خواب بادکنک شب تولد دیدید به این معنی است که خاطره خوبی از گذشته دارید.
خواب ترکیدن بادکنک
دیدن خواب ترکیدن بادکنک نشان دهنده آن است که شما بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اید و نمی توانید ذهنتان را کنترل کنید.
تعبیر خواب باد کردن بادکنک
اگر در خواب ببینید که بادکنک را باد می کنید به این معنی است که اهداف و آرزوهای شما مورد حمایت قرار می گیرند و شما برای انجام کارهایتان انگیزه می گیرید.
خواب ناپدید شدن بادکنک
اگر در خواب دیدید که بادکنک به آسمان رفت و ناپدید شد دلیل بر ناکامی و شکست در انجام کارهایتان است و ممکن است به دلیل ضعف های خودتان در انجام آن باشد.
تعبیر رها کردن بادکنک
خواب رها کردن بادکنک تعبیرش این است که شما نسبت به مسائل اطراف بی توجه هستید و این بی توجهی باعث شکست و ضرر شما می شود.
خواب بادکنک بازی
خواب بادکنک بازی نشانه لذت های سرگرم کننده و شادی های کوچک است که باید به آنها بیشتر توجه کنید.
خواب بادکنک قرمز
بادکنک قرمز در خواب ، نشان دهنده آرزوهای کوچک اما شیرین در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک قرمز در دست داشتید نشانه رسیدن به آرزوهای کوچک و شیرین است
دیدن بادکنک آبی در خواب
خواب بادکنک آبی پیش بینی اخبار نا امید کننده در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک آبی را رها کردید تعبیرش این است که نجات خواهید یافت.
بادکنک سفید در خواب
خواب بادکنک سفید نشان از وضعیت بد اجتماعی است که یا در حال حاضر با آن درگیر هستید یا در آینده با آن مواجه خواهید شد.
خواب بادکنک زرد
بادکنک زرد در خواب نماد انرژی و عقل است.
خواب بادکنک نارنجی
خواب بادکنک نارنجی نشانه تکیه کردن شما به دیگران است که باعث نشاط روح شما می شود.
خواب بادکنک بنفش
بادکنک بنفش در خواب نشان از غرور و اعتماد به نفس بسیار است.
بادکنک سیاه در خواب
خواب بادکنک سیاه نشان دهنده افسردگی و نا امیدی است
بادکنک زرد در خواب
اگر در خواب بادکنک زرد داشتید یعنی کسی به شما کمک می کند تا به مشکلات غلبه کنید.

دیدن خواب بادکنک صورتی

تعبیر خواب بادکنک
تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک صورتی نماد جستجو برای پیدا کردن عشق ناب است و نشان می دهد به زودی تجربه این عشق را تجربه خواهید کرد.
خواب بالون سواری
خواب بالون سواری نشانه آنست که قادر خواهید بود که بر موانع و مشکلات غلبه کنید.
اگر بالون در هوا ترکید و به زمین پرت شدید تعبیرش خوب نیست و نشان از شکست در زندگی کاری و شخصی شما دارد. هر چه بالون بالاتر باشد اهداف شما دست نیافتنی تر خواهد بود.

منبع:تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب شراب خوردن

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب خوردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای شراب عبارت‌اند از:
مال حرام مصرف خواهی کرد
ازدواج
نعمت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:
تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب مشروب خوردن

تعبیر خواب شراب خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری

تعبیر خواب شراب فروختن چیست؟

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد.

منبع:تعبیر خواب شراب خوردن

تعبیر خواب شراب خوردن

تعبیر خواب آیه الکرسی

تعبیر خواب آیه الکرسی

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری آخرت دور می‌کند که آسان‌ترین ناگواری دنیا، فقر و آسان‌ترین ناگواری و ناراحتی آخرت، عذاب قبر است. با توجه به مستحب بودن آیه الکرسی در بیداری، دیدن آن در خواب نیز تعبیر خوبی به‌همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب خواندن آیه الکرسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن آیه الکرسی در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است.

محمد ابن سیرین: اگر بیند آیة الکرسی را خواند، دلیل که از آفت‌ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

منبع:تعبیر خواب آیه الکرسی

تعبیر خواب آیه الکرسی

تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن (گریختن)

تعبیر خواب فرار کردن

محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

جابرمغربی گوید: اگر دید مردان از زنان فرار می‌کردند، نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.
اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.
بیتون می‌گوید:
فرار كردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
اگر خواب ببینید كه از صحنه‏ تصادفى فرار می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید منتظر پیشامدى غیر منتظره باشید.
اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید به شخصى كه در حال فرار است كمك می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب فرار از موجودات

فرار از سگ

موجودی که از برابر آن می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می‌دهید. برای مثال، سگ حیوانی است که احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می‌دهد و به اصطلاح ترس را بو می‌کشد. بنابراین، زمانی که از برابر سگ فرار می‌کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبرو شدن با مشکلات سراغتان می‌آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس‌هایتان چیره شوید.

فرار از گرگ

گرگ درنده است و هنگام حمله به گله گوسفندان آن‌ها را متفرق و شکار می‌کند. بنابراین، نشان می‌دهد هنگامی که مسائل سر دشواری می‌گذارند، از خود انفعال نشان می‌دهید که باید در این مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.

فرار از انسان

انسان معانی متفاوتی دارد. بسته به این که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد تعابیر متفاوتی را می‌توان بیان کرد. برای مثال اگر افرادی وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید که باید با تربیت و آموزش قابلیت‌هایتان را توسعه دهید.

منبع:تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده (روانشناسی)

تعبیر خواب پرده
تعبیر خواب پرده

پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم را ندارند. این خواب از شما می‌خواهد تا درباره‌ی این احساس درونی با خودتان صادق باشید و با صراحت و آزادی بیان بیشتری، با اطرافیان خود صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا جواب پرسش‌های ذهنی خود را پیدا کرده و تصمیمات روشن تری را اتخاذ کنید.

تعبیر خواب پرده مقابل پنجره
اگر پرده را در مقابل پنجره مشاهده کنید، باید بدانید که پنجره نشان دهنده‌ی دوره‌ای از زندگی شماست که احساس انتظار و معلق بودن را ایجاد کرده است. مثل زمانی که خود را در انتظار وقوع یک اتفاق جدید و مثبت مشاهده می‌کنید، اما این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد. این خواب از شما می‌خواهد تا از محدوده‌ی امن و انزوای فکری خود خارج شده و به سوی تجارب جدید بروید. ماندن در این موقعیت نمی‌تواند شما را به خواسته‌ی مورد نظرتان برساند.

تعبیر خواب پرده رنگی

همچنین این موضوع که پرده را در خود با چه رنگی مشاهده می‌کنید، نیز می‌تواند در تعبیر خواب شما موثر باشد. اگر پرده به رنگ قرمز یا صورتی بود، می‌تواند به نیاز درونی شما برای درک احساسی مثبت و عاطفی اشاره داشته باشد که تا کنون برای شما سر به مهر مانده. مانند زمانی که از احساس فرد مورد علاقه‌ی خود بی اطلاع هستید. این خواب از شما می‌خواهد تا پرسش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا ابهامات و چالش‌های احساسی خود را برطرف کنید را با صراحت بیان کنید.

تعبیر خواب پرده خانه

اگر در خواب پرده‌ی خاصی را در محدوده‌ی خانه‌ی خود مشاهده کنید، باید بدانید که خانه در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم آرامش مرتبط است. این خواب در حالت مثبت می‌تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که اجازه ندهید دیگران، به حریم خصوصی افکار و عقاید شما وارد شده و درباره‌ی شما قضاوت و تصمیم گیری کنند.

تعبیر خواب آتش گرفتن پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که پرده‌ی محل کار یا خانه آتش گرفته است، باید بدانید که آتش در تعبیر خواب، سمبل خشم و کینه‌ای درونی است. این خواب نشان دهنده‌ی وقوع اتفاقی بد در آینده نیست بلکه تصویرگر حالات روانی شما در طول روز‌ها یا ماه‌های اخیر است. این خواب از شما می‌خواهد تا خشم و کینه‌ی درونی خود را سرکوب نکرده و به شیوه‌ای منطقی با این ناراحتی درونی رو به رو شوید. اجازه ندهید که سرکوب ناراحتی ها، آرامش شما را مختل کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.

تعبیر خواب شنیدن صدا از پشت پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که از پشت یک پرده در حال شنیدن صدا و صحبت دیگران هستید، باید بدانید که این خواب، به کنجکاوی درونی شما برای شناخت و پژوهش درباره‌ی مساله‌ی جدیدی اشاره داشته باشد. میلی که ممکن است در زندگی بیداری سرکوب کرده باشید. فرد پشت پرده، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. مثل باور یا ارزشی جدید که ماهیت اصلی آن و چهره‌ی واقعی آن برای شما فاش نشده باقی مانده است. این خواب از شما می‌خواهد تا با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری، ابهامات را کنار زده و به مطالعه درباره‌ی موضوعات و افکاری بپردازید که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، فکر شما را به خود مشغول کرده است.

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی از پشت پرده در حال ابراز علاقه به شماست، اما هویت او برای شما ناشناخته مانده است، باید بدانید که این فرد، سمبل انگیزه‌ها و علایق جدیدی است که در درون شما در حال شکل گیری می‌باشد. مثل اهداف و مهارت‌های جدیدی که به تازگی به آن‌ها متمایل شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا چشم خود را بر روی این علایق نبندید و اراده‌ی خود را برای محقق کردن آرزو‌های شخصی خود نشان دهید.

تعبیر خواب اشباح روی پرده
اگر در خواب، حرکت اشباح یا سایه‌ها را بر روی پرده مشاهده کنید، این خواب، اشاره به ترس‌ها و نگرانی‌های درونی خودتان دارد که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، شما را محدود و منفعل ساخته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به گفته‌ها و قضاوت‌های کورکورانه توجهی نداشته و با شجاعت، مساله‌ای که برای شما چالش آفرین شده است را کنکاش و بررسی کنید. این کار، تضمین کننده‌ی آرامش روانی شما خواهد بود.

تعبیر خواب پرده در حالات مختلف (تعابیر اسلامی)
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی‌تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.
اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته‌اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می‌دهد. حادثه‌ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می‌کند.
اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روز‌های آینده از غم و رنج رهایی می‌یابید.
کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می‌زنیم.
پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می‌آویزید برای خود دردسر درست می‌کنید.
چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می‌نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می‌آورید.

تعبیر خواب پرده نو کهنه

جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب پرده نو ببیند، تعبیرش خوب است، ولی برای عامه مردم تعبیرش بد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.
منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می‌دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می‌توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

تعبیر خواب پرده ضخیم
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرده تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی. اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید است.

تعبیر خواب پرده نا آشنا
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب پرده‌ای ببینی که آن را نمی‌شناسی، دچار غم و اندوه سخت‌تری می‌شود، ولی اگر پرده را می‌شناسی، دچار غم و اندوه کمتری خواهی شد.
اگر ببینی پرده از دست رفته است، صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

تعبیر خواب پرده به روایت معبرین غربی
تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
پرده اشاره به توان آشکار یا پنهان ساختن چیزی، چنان که ما با احساس و افکار و حتی خاطرات خود این گونه عمل کنیم دارد.
خلوت، زندگی خصوصی
خانه داری
تجمل یا فقر
بسته به پرده‌هایی که در رویا دیده‌اید
توانایی بستن درهای جهان به روی خود
گوشه گیری باقی ماندن و خوابیدن

آنلی بیتون می‌گوید:
۱. مشاهده‌ی پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید.
۲. اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
۳. مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید.
۴. اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد.
۵. دیدن پرده در خواب، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می‌کنند.
۶. دیدن پرده‌های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.
۷. دیدن پرده‌ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود.
۸. دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود.
۹. اگر دختری خواب ببیند که به پنجره اتاقش پرده‌ای پر نقش و نگار آویخته است، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پرده
تعبیر خواب پرده

کارل گوستاو یونگ:
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه‌ای از خودتان را مخفی می‌کنید. از طرف دیگر، خواب دیدن اینکه شما پرده را کنار می‌زنید، بیانگر این است که آماده اید چیزی مخفی در مورد خودتان را نمایش دهید.
خواب دیدن اینکه پرده‌ی صحنه نمایش بالا می‌رود، بیانگر توسعه و رشد شخصی است. شما چیزی مهم در مورد خودتان یادگرفته اید. اگر پرده‌ی صحنه نمایش پایین می‌افتد، بیانگر این است که نیاز دارید یک تصمیم را قبول کنید.
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله را رد کرده انکار می‌کنید. خواب ممکن است جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی‌خواهید چیزی را ببینید. شاید شما چیزی را مخفی می‌کنید.
خواب دیدن اینکه پرده را کنار می‌زنید بیانگر این است که شما آماده اید که چیزی مهم و یا شخصی را که قبلا ناشناخته بوده است، نمایش دهید.

منبع:تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب حبوبات

تعبیر خواب عدس

تعبیری که در حالت کلی برای حبوبات آورده شده است به این صورت است که حضرت یوسف (ع) می‌گوید دیدن حبوبات در خواب ملال و رنج آور است. البته لازم است بدانیم که هر کدام از انواع حبوبات تعبیری جداگانه خواهند داشت که در ادامه به تعابیر آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب ماش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است. جابرمغربی گوید: دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

تعبیر خواب نخود

خالد اصفهانی: دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران نوشته‌اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

آنلی بیتون می‌گوید:
خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.
خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.

تعبیر خواب لوبیا

محمدبن سیرین گوید: دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می‌شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته‌اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته‌اند چون بدل نان قرار می‌گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می‌کند.

آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن لوبیا در خواب، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند.
دیدن دانه‌های خشک لوبیا در خواب، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است. باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید.
خوردن لوبیا در خواب، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می‌دهد.
تعبیر خواب عدس
محمدبن سیرین گوید: دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می‌خرید یا کسی به شما می‌دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می‌کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب‌های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عدس در خواب، علامت آن است که در محیط‌های نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می‌شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند.

منبع:تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب کفتار

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد.
اگر ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن زشتی ازدواج می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب کفتار
تعبیر خواب کفتار

همان طور که مي دانيد کفتار جانوري است وحشي و مردار خوار و کثيف و متعفن که ديدنش در خواب خوش يمن نيست. در موارد ديگر نيز اين نکته را نوشته ام که اساس تعبير بر ادراک شما قرار مي گيرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب مي بينيد. مثلا ممکن است شما در خواب کفتاري ببينيد و نشناسيد و ندانيد که آن جانور کفتار است و حتي احتمال دارد کفتار را به جاي سگ بگيريد. صبح فردا آن چه تعبير بر آن انجام مي شود سگ است نه کفتار. متقابلا ممکن است سگي را در خواب ببينيد که بي آزار از کنارتان مي گذرد ولي شما وحشت زده گمان کنيد که آن حيوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبير بر اساس آن انجام مي گيرد کفتار است نه سگ زيرا شما سگ را کفتار گرفته ايد. اينجا نيز ادراک شما معيار تعبير است. اين مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رويت نمي شناسيد و نمي دانيد چگونه جانوري است مهم نيست. آن چه اهميت دارد برداشت شما است. اگر کفتاري در خواب ببينيد و بدانيد کفتار است و از آن بترسيد خوب نيست. ميمنت و شگون ندارد. اگر بيننده خواب کفتاري ببيند و کفتار در خواب به طرف او بيايد نيکو نيست چرا که خواب او مي گويد حادثه اي براي بيننده خواب اتفاق مي افتد و بر اوست که در روزهاي آينده محتاط باشد و خويشتن را حفظ کند. اگر کفتاري در خواب ببينيد که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون خطري از شما دور مي شود ولي اگر کفتار را به سمت خود ببينيد و به شما نزديک شود و حمله کند خوب نيست. نگاه کردن در چشم کفتار نيز يمن ندارد، اگر در خواب کفتار را بکشيد بر دشمني مرگ آفرين چيره مي شويد و اگر کفتار از شما بگريزد خطري را دفع کرده ايد. برخي از معبران کفتار ماده را زني پير دانسته اند که اساس زندگي بيننده خواب را به هم مي ريزد. به هر حال ديدن کفتار در خواب شئامت دارد.

منبع:تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار