• Home
 • برچسب: فایل های XML

نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن

 

نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه کد فایل XML را مشاهده کنید. با استفاده از ویرایشگر متن سیستم، مرورگر اینترنت یا یک نمایش دهنده ی فایل XML آنلاین شما می توانید این کار را در هر کامپیوتری انجام دهید. برای یادگیری این کار مراحل گام به گام زیر را دنبال کنید. با ما همراه باشید.

مراحل :

فایل XML
فایل XML
 1. فایل XML را پیدا کنید. شما می توانید از ویژگی “Open With” کامپیوتر خود برای باز کردن فایل XML در ویرایشگر متن کامپیوتر استفاده کنید. با این کار می توانید کد فایل را در فرم ساده و متنی مشاهده کنید.
کلیک راست
کلیک راست
 1. روی فایل XML راست کلیک کنید. با انجام این کار یک منوی کشویی برای شما باز می شود.

در Mac، روی فایل XML کلیک کنید، سپس از سمت چپ صفحه، روی File کلیک کنید.

گزینه ی Open with
گزینه ی Open with
 1. گزینه ی Open with را انتخاب کنید. این گزینه وسط منوی کشویی قرار دارد. یک منوی جدید ظاهر خواهد شد.

در Mac، شما می توانید گزینه ی  Open With را در منوی کشویی File پیدا کنید.

اگر گزینه ی Open with  را در سیستم ویندوز مشاهده نکردید، یک بار روی فایل XML کلیک کنید تا انتخاب شود، سپس روی آن راست کلیک کنید.

Notepad
 1. ویرایشگر متن سیستم خود را انتخاب کنید. بر روی Notepad در ویندوز یا روی TextEdit در Mac کلیک کنید. با انجام این کار، کد فایل XML را در ویرایشگر متن باز خواهد شد.
کد فایل XML
 1. کد فایل XML را بررسی کنید. در حالی که فرمت واقعی فایل XML در ویرایشگر متن نمایش داده نخواهد شد، شما می توانید کد فایل XML را مشاهده کنید.

اگر می خواهید فرمت فایل XML را مشاهده کنید، از مرورگر یا از یک نمایش دهنده ی فایل XML آنلاین استفاده کنید.

منبع : نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن

نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن

 

نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه کد فایل XML را مشاهده کنید. با استفاده از ویرایشگر متن سیستم، مرورگر اینترنت یا یک نمایش دهنده ی فایل XML آنلاین شما می توانید این کار را در هر کامپیوتری انجام دهید. برای یادگیری این کار مراحل گام به گام زیر را دنبال کنید. با ما همراه باشید.

مراحل :

فایل XML
فایل XML
 1. فایل XML را پیدا کنید. شما می توانید از ویژگی “Open With” کامپیوتر خود برای باز کردن فایل XML در ویرایشگر متن کامپیوتر استفاده کنید. با این کار می توانید کد فایل را در فرم ساده و متنی مشاهده کنید.
کلیک راست
کلیک راست
 1. روی فایل XML راست کلیک کنید. با انجام این کار یک منوی کشویی برای شما باز می شود.

در Mac، روی فایل XML کلیک کنید، سپس از سمت چپ صفحه، روی File کلیک کنید.

گزینه ی Open with
گزینه ی Open with
 1. گزینه ی Open with را انتخاب کنید. این گزینه وسط منوی کشویی قرار دارد. یک منوی جدید ظاهر خواهد شد.

در Mac، شما می توانید گزینه ی  Open With را در منوی کشویی File پیدا کنید.

اگر گزینه ی Open with  را در سیستم ویندوز مشاهده نکردید، یک بار روی فایل XML کلیک کنید تا انتخاب شود، سپس روی آن راست کلیک کنید.

Notepad
 1. ویرایشگر متن سیستم خود را انتخاب کنید. بر روی Notepad در ویندوز یا روی TextEdit در Mac کلیک کنید. با انجام این کار، کد فایل XML را در ویرایشگر متن باز خواهد شد.
کد فایل XML
 1. کد فایل XML را بررسی کنید. در حالی که فرمت واقعی فایل XML در ویرایشگر متن نمایش داده نخواهد شد، شما می توانید کد فایل XML را مشاهده کنید.

اگر می خواهید فرمت فایل XML را مشاهده کنید، از مرورگر یا از یک نمایش دهنده ی فایل XML آنلاین استفاده کنید.

منبع : نحوه ی مشاهده ی فایل های XML  با استفاده از ویرایشگر متن