• Home
  • برچسب: نحوه ی استفاده از Pencil در Pro Tools

نحوه ی استفاده از Pencil در Pro Tools

 

نحوه ی استفاده از Pencil در Pro Tools

ابزار Pencil در Pro Tools به شما امکان را می دهد تا موج صدا را مجددا تنظیم کنید. این ابزار هم چنین برای طراحی مجدد امواج صوتی که قطع شده یا تحریف شده اند مفید می باشد. استفاده از این ابزار بسیار راحت است. برای یادگیری نحوه ی استفاده از این ابزار مراحل زیر را دنبال کنید.

مراحل :

پخش امواج صوتی
پخش امواج صوتی
  1. امواج صوتی آهنگی که قطع شدگی یا مشکلی دارد را پخش کنید.
قسمتی از آهنگ
قسمتی از آهنگ
  1. قسمتی از آهنگ که دچار مشکل است را پیدا کنید.
بزرگنمایی
بزرگنمایی
  1. روی آن بزرگنمایی کنید تا بتوانید به راحتی ایراد را پیدا کنید.
ابزار Pencil
ابزار Pencil
  1. از نوار ابزار روی ابزار Pencil کلیک کنید.
نقطه ی شروع
نقطه ی شروع
  1. در نقطه ی شروع ایراد آهنگ چپ کلیک کنید و نگه دارید. مجددا امواج صوتی را بکشید و تا جایی که مشکل رفع شود به کار ادامه دهید.
تکرار مراحل
تکرار مراحل
  1. مراحل فوق را تکرار کنید تا اینکه یک صدای طبیعی خوب جایگزین امواج صوتی نامناسب شود. برای این که به نتیجه ی مورد نظر خود برسید صبر و تمرین لازم است.

منبع : نحوه ی استفاده از Pencil در Pro Tools