• Home
  • برچسب: چگونه یک اسکنر خوب برای کامپیوتر خود انتخاب کنیم؟

چگونه یک اسکنر خوب برای کامپیوتر خود انتخاب کنیم؟

 

چگونه یک اسکنر خوب برای کامپیوتر خود انتخاب کنیم؟

اسکنریک دستگاه است که اطلاعات پرینت شده رابه اطلاعات دیجیتالی تبدیل میکندوکامپیوترمیتواندازآن استفاده کند. ممکن است هنگام خرید اسکنر با طیف وسیعی از اسکنر ها آشنا شوید و انتخاب برای شما سخت شود. اما در این مقاله قصد داریم به شما اطلاعات لازم را برای خرید یک اسکنر خوب بدهیم. با ما همراه باشید.

مراحل :

انتخاب اسکنر
انتخاب اسکنر
  1. ابتدا نیاز های خود را بشناسید. اسکنری که برای خانه لازم دارید با اسکنری که در شرکت از آن استفاده می کنید متفاوت است.
مشخصات اسکنر
  1. اسکنر ها چهار ویژگی اصلی دارند که این ویژگی ها به شرح زیر است :

Resolution :اسکنربارزولوشن نرمال (حداکثر 1200 نقطهدراینچ) مناسب برایاستفاده درمنزل وهمچنین برای اسکن متن وتصاویرمناسب است. وضوح اسکنرهای موردنیازبرای محیط های کاری باتوجه به نیازهاتغییرمیکند. به عنوان مثال،اسکنرهایی که برای کارهای عکاسی پیشرفته موردنیازهستندنیازبه وضوح بالادارند،درحالیکه اسکن کردن متن برای شرکت هابه یک اسکنر معمولی نیاز است.

Bit Depth :اسکنر هایی که Bit Depthبالایی دارند تصاویررنگی بهتری اسکن می کنند. امروزهاکثراسکنرهای رنگی حداقل 24 بیتی هستندوبرای استفاده عادی مناسب هستند. برایکسانیکه کیفیت تصویربهتری می خواهند, اسکنر 30 و 36 بیتی دردسترس است.

Dynamic Range :یک یدیگرازمعیارهای مهم برای ارزیابی اسکنردامنه دینامیکی است. اکثراسکنرهای رنگی دارای دامنه پویاحدود 2.4 هستند. اینیک دامنه ی خوباست.شما می توانید دامنه ی مناسبی را با توجه به بودجه ی خود خریداری کنید.

Speed :سرعت درهنگام خریداسکنربااهدافکاری بسیار اهمیت دارد. کاربرانی که استفاده ی بالایی از اسکنر دارند به سرعتاسکنبالانیازدارند. اکثراسکنرهای خانگی دارای سرعت مطلوب هستند. بااینحال،سرعت یکی از بزرگترین عوامل درقیمتگذاری است،بنابراین عاقلانه انتخابکنید. سرعت اسکنرامیتوان باگرفتن چنداسکن به عنوان نمونه تعیین کرد.

خرید اسکنر
  1. Cost :سعی کنید اسکنری پیداکنیدکه به بهترین وجه نیازشمارارفع کندودر حد بودجه ی شما باشد. اگرهزینه بیش از حدزیاداست،اسکنری راانتخاب کنیدبه بهترین وجه با نیاز شما سازگار است. اگر هدف کاری دارید حتما نیاز کاری خود را در اولویت قرار دهید و بودجه را بالا ببرید زیرا ارزش خرید زمان شما را دارد.

منبع : چگونه یک اسکنر خوب برای کامپیوتر خود انتخاب کنیم؟