خدماتی که دکتر حسابی در سابقه خودش ثبت کرده است

دکتر سید محمود حسابی یکی از چهره های نمادین و از یکی از مشاهیر ایران در دوران معاصر به شمار می رود که به واسطه نبوغ و تلاش های بی شمارش در توسعه دانش و زیرساخت های علمی ایران لقب پدر علم فیزیک به او اعطا شده است.

خدمات و آثار دکتر حسابی سرچشمه گرفته از همه دوره تحصیلاتش در خارج از کشور بود که با توجه به شغل پدرش (کارمند وزارت امور خارجه که به ماموریت های خارج از کشور می رفت) میسر شده بود. او که غربت و سختی زیاد کشیده بود می توانست پس از فارغ التحصیلی با وجود امکانات شغلی و تحقیقاتی که برایش وجود داشت در آسایش و رفاه زندگی کند ولی با این حال ترجیح داد که به وطنش برگردد و از تجربیات خود برای پیشرفت مردم سرزمینش استفاده کند. ایشان پس از بازگشت به میهن شروع به بنیان گذاری علم نوین و ساخت و پایه گذاری اولین ها کرد. احتمالا همه شما با سر گذشت استاد کم و بیش آشنا هستید ولی به راستی چقدر از خدمات و آثار دکتر حسابی اطلاعات دارید، در این بخش سعی داریم تا حد توان شما را با اهمیت این مرد بزرگ در تاریخ کشورمان آشنا کنیم.

Read More