طرز تهیه ی جعبه از یک کارت پستال زیبا

 

طرز تهیه ی جعبه از یک کارت پستال زیبا

این یک روش خوب برای استفاده ی مجدد از کارت پستال های قدیمی است. برای درست کردن این جعبه کافیست چند کار ساده انجام دهید و در نهایت یک هدیه ی زیبا به دوست خود بدهید و دل او را شاد کنید.

 

مراحل :

لوازم مورد نیاز
لوازم مورد نیاز
 1. ابتدا لوازم مورد نیاز را آماده کنید.
قیچی کردن
قیچی کردن
 1. کارت پستال را از وسط آن قیچی کنید.
اندازه گیری
اندازه گیری
 1. انتخاب کنید که می خواهید ارتفاع جعبه چقدر باشد. این اندازه کاملا به دلخواه شماست. در این نمونه ما یک اینچ ارتفاع (25 میلی متر ) را در نظر گرفتیم.
علامت زدن روی کارت
علامت زدن روی کارت
 1. روی هر گوشه از کارت پستال یک مربع بکشید. هم چنین می توانید فقط گوشه های مربع را علامت بزنید.

  خط چین کردن
  خط چین کردن
 2. چهار طرف مربع داخل را خط چین بکشید.
برش دادن مربع
 1. یک طرف مربع های گوشه را برش بزنید سپس طرف دیگر را تا بزنید.
چسباندن مربع ها
چسباندن مربع ها
 1. مربع های کوچک اطراف را مانند شکل به مستطیل کناری بچسبانید.
خشک شدن جعبه
خشک شدن جعبه
 1. صبر کنید تا چهار طرف جعبه کاملا خشک شود.
چسباندن اطراف جعبه
 1. مجددا این کار را برای قطعه ی دیگر انجام دهید و در نهایت یک هدیه داخل جعبه بگذارید و در آن را ببندید.
 2. جعبه کادویی
  جعبه کادویی

   

منبع :

 

طرز تهیه ی جعبه از یک کارت پستال زیبا

این یک روش خوب برای استفاده ی مجدد از کارت پستال های قدیمی است. برای درست کردن این جعبه کافیست چند کار ساده انجام دهید و در نهایت یک هدیه ی زیبا به دوست خود بدهید و دل او را شاد کنید.

 

مراحل :

لوازم مورد نیاز
لوازم مورد نیاز
 1. ابتدا لوازم مورد نیاز را آماده کنید.
قیچی کردن
قیچی کردن
 1. کارت پستال را از وسط آن قیچی کنید.
اندازه گیری
اندازه گیری
 1. انتخاب کنید که می خواهید ارتفاع جعبه چقدر باشد. این اندازه کاملا به دلخواه شماست. در این نمونه ما یک اینچ ارتفاع (25 میلی متر ) را در نظر گرفتیم.
علامت زدن روی کارت
علامت زدن روی کارت
 1. روی هر گوشه از کارت پستال یک مربع بکشید. هم چنین می توانید فقط گوشه های مربع را علامت بزنید.

  خط چین کردن
  خط چین کردن
 2. چهار طرف مربع داخل را خط چین بکشید.
برش دادن مربع
 1. یک طرف مربع های گوشه را برش بزنید سپس طرف دیگر را تا بزنید.
چسباندن مربع ها
چسباندن مربع ها
 1. مربع های کوچک اطراف را مانند شکل به مستطیل کناری بچسبانید.
خشک شدن جعبه
خشک شدن جعبه
 1. صبر کنید تا چهار طرف جعبه کاملا خشک شود.
چسباندن اطراف جعبه
 1. مجددا این کار را برای قطعه ی دیگر انجام دهید و در نهایت یک هدیه داخل جعبه بگذارید و در آن را ببندید.
 2. جعبه کادویی
  جعبه کادویی

  منبع : طرز تهیه ی جعبه از یک کارت پستال زیبا