طرز تهیه ی کارت تشکر با استفاده از ربان

 

طرز تهیه ی کارت تشکر با استفاده از ربان 

درست کردن یک کارت تشکر به خوبی می تواند احساس شما را نسبت به طرف مقابل بیان کند. شما می توانید کارت های مختلفی درست کنید. بعد از اینکه یک کارت تشکر زیبا درست کردید باید یک متن فوق العاده برای آن پیدا کنید و درون آن بنویسید. ممکن است این مرحله کمی طول بکشد تا شما بتوانید بهترین جمله هایی که می خواهید به طرف مقابل بگویید را بنویسید اما این قسمت مهم ترین بخش کار است که می تواند احساسات دقیق شما را انتقال دهد.

کارت تشکر با استفاده از ربان 
کارت تشکر با استفاده از ربان

مراحل :

  1. برای استفاده از این روش می توانید از ربان هایی که از قبل اضافه داشته اید استفاده کنید. سعی کنید از دو رنگ نزدیک به هم استفاده کنید. اگر سایز ربان ها متفاوت باشند جلوه ی بهتری دارند.

 

  1. با استفاده از مداد رنگی آب رنگی طرح مقابل را روی کارت بکشید.

 

  1. در کنار این طرح دو عدد ربان رنگی مختلف را بچسبانید.

 

  1. عبارت thank you را روی قسمتی از کارت بنویسید.

 

  1. کارت را باز کنید و متن مناسبی درون آن بنویسید که بتواند به خوبی احساسات شما را انتقال دهد.

اگر ادبیات خوبی ندارید می توانید در گوگل جملات خوبی را پیدا کنید و از آنها استفاده کنید.

منبع : طرز تهیه ی کارت تشکر با استفاده از ربان