طرز پوست کندن انبه

الان فصل مناسبی برای خرید مانگو یا همون انبه است .

یکی از بهترین روش ها رو برای بریدن مانگو :

طرز پوست کندن انبه
طرز پوست کندن انبه

سپس با استفاده از یک چاقوی تیز مانند شکل بر روی ان شیار هایی ایجاد نمایید.

طرز پوست کندن انبه
طرز پوست کندن انبه

با کمک دست ان را به سمت بیرون بفشارید تا شیار ها از هم باز شوند .

با استفاده از یک چاقوی کوچک گوشت مانگو ها را از پوست ازاد کنید
روش دوم : انبه ها را پوست بکنید و برش بدهید و پره پره ببرید
با این پره ها می توانید سالاد میوه درست کنید و یا حتی در تهیه انواع تارت ها از ان کمک بگیرید .

منبع:طرز پوست کندن انبه

طرز پوست کندن انبه