نحوه ي پرینت گرفتن اسناد با استفاده از آیپد

 

نحوه ي پرینت گرفتن اسناد با استفاده از آیپد

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه آیپد را به صورت بی سیم به پرینتر متصل کنید و از این طریق از اسناد خود پرینت بگیرید.

 

مراحل :

باز کردن فایل
باز کردن فایل
  1. یک فایل را باز کنید و از آن پرینت بگیرید.
دکمه ی Share
  1. روی دکمه ی “Share” ضربه بزنید.
گزینه ی Print
گزینه ی Print
  1. روی گزینه ی Print ضربه بزنید. این گزینه در کنار آیکون پرینتر قرار دارد.

در برخی برنامه ها از جمله Word یا Docs، باید روي گزینه های AirPrint، Preview کلیک کنید.

گزینه ی Select Printer
  1. روی گزینه ی Select Printer ضربه بزنید. این گزینه سمت چپ منوی “Printer” قرار دارد.
لیست پرینتر ها
  1. روی پرینتر ضربه بزنید. همه ی پرینتر های AirPrint در دسترس در این قسمت لیست شده اند. اگر پرینتر های محبوب از ویژگی AirPrint پشتیبانی می کنند.
انتخاب تعداد کپی ها
انتخاب تعداد کپی ها
  1. تعداد کپی هایی که می خواهید گرفته شود را انتخاب کنید. برای افزایش یا کاهش تعداد از دکمه های + و – استفاده کنید.
 گزینه ی Print
گزینه ی Print
  1. روی گزینه ی Print ضربه بزنید. اکنون سند شما از طریق پرینتر مورد نظر پرینت خواهد شد.

منبع : نحوه ي پرینت گرفتن اسناد با استفاده از آیپد