نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس در روتر Apple AirPort


نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس در روتر Apple AirPort

آدرس ( MAC (Multimedia Access Control سری کد به خصوص است که به دستگاه های الکتریکی ( برای شناسایی دستگاه هایی که به یک شبکه متصل هستند ) اختصاص می یابد. شما می توانید فیلتر های MAC را فعال یا غیر فعال کنید. فیلتر های MAC امنیت بالایی دارند اما اگر می خواهید شبکه ی خود را عمومی کنید یا برای مهمانانتان باز کنید یا دستگاه هایی را اضافه یا حذف کنید باید این فیلتر را غیر فعال کنید.

مراحل :

پوشه Utilities

1. پوشه Utilities را باز کنید. شما می توانید از طریق منوی Go یا پوشه ی Applications به این پوشه دسترسی پیدا کنید.

AirPort

2. قسمت AirPort را باز کنید.

ایستگاه پایه

3. ایستگاه پایه AirPort را انتخاب کنید. اگر چند روتر AirPort در شبکه ی شما نصب شده است, روتری را انتخاب کنید کهمی خواهید در آن تغییرات ایجاد کنید سپس روی گزینه ی Edit کلیک کنید.

زبانه Access Control

4. روی زبانه ی “Access Control” کلیک کنید.

منوی کشویی MAC Address

5. روی منوی کشویی “MAC Address Access Control” و گزینه ی “Not Enabled” را انتخاب کنید.

گزینه Update

6. روی Update کلیک کنید. با این کار تغییرات ذخیره خواهد شد.

منبع : نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس در روتر Apple AirPort