• Home
  • برچسب: آموزش بافت کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله

آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله

آموزش بافت کلاه فرانسوی
آموزش بافت کلاه فرانسوی

برای بافت این مدل کلاه ابتدا به بافت های زیر نیازمند هستید:‌

بافت زیر و رو
ژوته
بافت رکن یا جودانه
کشباف
دو تا یکی کردن

مراحل بافت کلاه فرانسوی

1. در مرحله اول آموزش بافت کلاه فرانسوی ابتدا 8 دانه سر بیندازید. توجه داشته باشید که دانه ابتدا در هر رج را یا نباید ببافید و آن را به میل راست بگیرید و یا از زیر آن را ببافید.
2. 1 ژوته – 1 زیر – 1 ژوته – 1 زیر – تا آخر رج به همین روش ادامه دهید یعنی بین هر 2 دانه 1 ژوته اضافه نمایید که دانه های بافته شده به 16 دانه تبدیل شود.
3. در این مرحله باید رج های برگشت را به همان صورتی که می بینید ببافید یعنی همه رج ها از رو.
4. 1 ژوته – 2 تا از زیر – 1 ژوته – 2 تا از زیر و به همین روش تا آخر رج ادامه دهید.
5. 1 ژوته – 3 تا از زیر – 1 ژوته – 3 تا از زیر و به همین روش تا آخر رج ادامه دهید.
6. بافت کلاه را به همین روش ادامه دهید تا دانه های بین 2 ژوته 21 عدد شود و ارتفاع بافت نیز به 17 سانت برسد.
7. در این مرحله از آموزش بافت کلاه دخترانه فرانسوی هر تعداد دانه ای که دارید را 3 سانت بافت ساده از قسمت زیر و یا بافت جودانه ببافید تا افتادگی کلاه فرانسوی بیشتر شود.
8. همه دانه های بافته شده را دو تا یکی کنید تا تعداد دانه هایی که بافته اید نصف شود.
9. در این مرحله باید 3 تا 4 سانت را به صورت کشباف ببافید می توانید عرض کشباف را بیشتر کنید سپس کشباف را از وسط به قسمت پشت تا کنید و از قسمت پشت کلاه آن را پس دوزی کنید تا لبه کشباف کلاه شما زیبا و جذاب تر شود.
10. اگر حس می کنید لبه بافته شده کلاه برای سرتان گشاد است می تواند بعد از بافتن یک تا دو رج کشباف در یک مرحله با دو تا یکی کردن دانه ها آن ها را کاهش دهید. البته بهتر است هر 4 تا 5 دانه را یکبار به صورت دو تا یکی ببافید تا دانه های بافته شده کلاه بیش از حد اندازه معمول نشوند.
11. در مرحله آخر آموزش بافت کلاه فرانسوی همه دانه های بافته شده را کور کنید و برای قسمت بالایی کلاه می توانید منگوله ببافید و یا از دکمه استفاده کنید.

منبع:آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی