• Home
 • برچسب: حذف ویجت

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

ویجت ها معمولا جزئی از برنامه های روی صفحه اصلی هستند که اغلب دسترسی به ابزار های مختلف دستگاه را سرعت می بخشند. اگر از به هم ریختگی ویدجت های صفحه اصلی خود خسته شده اید ، می توانید آنها را به راحتی حذف کنید. اگر ترجیح می دهید ویجت ها را از دستگاه خود به طور کامل حذف کنید ، می توانید این کار را از طریق برنامه Settings یا از Google Play Store انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به راحتی این مراحل را انجام دهید و از شر ویجت های اضافه خلاص شوید. با ما همراه باشید.

 

 

مراحل :

باز کردن قفل
باز کردن قفل
 1. قفل دستگاه اندروید خود را باز کنید.
پیدا کردن وبجت
پیدا کردن وبجت
 1. ویجتی که می خواهید حذف کنید را پیدا کنید. از آنجایی که در صفحه ی اصلی معمولا چندین صفحه و ویجت وجود دارد ابتدا باید آن را پیدا کنید.
انتخاب ویجت
انتخاب ویجت
 1. روی ویجت مورد نظر ضربه بزنید و نگه دارید.
Remove
Remove
 1. ویجت را به قسمت “Remove” بکشید.
حذف ویجت
حذف ویجت
 1. انگشت خود را بردارید. با انجام این کار ویجت در قسمت “Remove” رها شده است و به طور خودکار از صفحه ی اصلی دستگاه شما پاک خواهد شد. می توانید این فرآیند را برای هر ویجت در صفحه اصلی خود تکرار کنید.

منبع : نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

ویجت ها معمولا جزئی از برنامه های روی صفحه اصلی هستند که اغلب دسترسی به ابزار های مختلف دستگاه را سرعت می بخشند. اگر از به هم ریختگی ویدجت های صفحه اصلی خود خسته شده اید ، می توانید آنها را به راحتی حذف کنید. اگر ترجیح می دهید ویجت ها را از دستگاه خود به طور کامل حذف کنید ، می توانید این کار را از طریق برنامه Settings یا از Google Play Store انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به راحتی این مراحل را انجام دهید و از شر ویجت های اضافه خلاص شوید. با ما همراه باشید.

 

 

مراحل :

باز کردن قفل
باز کردن قفل
 1. قفل دستگاه اندروید خود را باز کنید.
پیدا کردن وبجت
پیدا کردن وبجت
 1. ویجتی که می خواهید حذف کنید را پیدا کنید. از آنجایی که در صفحه ی اصلی معمولا چندین صفحه و ویجت وجود دارد ابتدا باید آن را پیدا کنید.
انتخاب ویجت
انتخاب ویجت
 1. روی ویجت مورد نظر ضربه بزنید و نگه دارید.
Remove
Remove
 1. ویجت را به قسمت “Remove” بکشید.
حذف ویجت
حذف ویجت
 1. انگشت خود را بردارید. با انجام این کار ویجت در قسمت “Remove” رها شده است و به طور خودکار از صفحه ی اصلی دستگاه شما پاک خواهد شد. می توانید این فرآیند را برای هر ویجت در صفحه اصلی خود تکرار کنید.

منبع : نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید

 

ویجت ها معمولا جزئی از برنامه های روی صفحه اصلی هستند که اغلب دسترسی به ابزار های مختلف دستگاه را سرعت می بخشند. اگر از به هم ریختگی ویدجت های صفحه اصلی خود خسته شده اید ، می توانید آنها را به راحتی حذف کنید. اگر ترجیح می دهید ویجت ها را از دستگاه خود به طور کامل حذف کنید ، می توانید این کار را از طریق برنامه Settings یا از Google Play Store انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به راحتی این مراحل را انجام دهید و از شر ویجت های اضافه خلاص شوید. با ما همراه باشید.

 

 

مراحل :

باز کردن قفل
باز کردن قفل
 1. قفل دستگاه اندروید خود را باز کنید.
پیدا کردن وبجت
پیدا کردن وبجت
 1. ویجتی که می خواهید حذف کنید را پیدا کنید. از آنجایی که در صفحه ی اصلی معمولا چندین صفحه و ویجت وجود دارد ابتدا باید آن را پیدا کنید.
انتخاب ویجت
انتخاب ویجت
 1. روی ویجت مورد نظر ضربه بزنید و نگه دارید.
Remove
Remove
 1. ویجت را به قسمت “Remove” بکشید.
حذف ویجت
حذف ویجت
 1. انگشت خود را بردارید. با انجام این کار ویجت در قسمت “Remove” رها شده است و به طور خودکار از صفحه ی اصلی دستگاه شما پاک خواهد شد. می توانید این فرآیند را برای هر ویجت در صفحه اصلی خود تکرار کنید.

منبع : نحوه ی حذف ویجت ها از صفحه ی اصلی در اندروید