• Home
 • برچسب: طریقه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

 

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

ایجاد یک تصویر پانوراما بسیار سخت است اما شما می توانید به کمک IrfanView به راحتی این کار را انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از IrfanView یک عکس Panorama ایجاد کنید.

 

 

 

مراحل

IrfanView
IrfanView

1.IrfanView را اجرا کنید.

Create Panorama Image
Create Panorama Image
 1. 2. روی گزینه های Image> Create Panorama Image… کلیک کنید تا پنجره ی Panorama image برای شما باز شود.
جهت عکس
جهت عکس
 1. 3. جهت عکس را انتخاب کنید: دو جهت برای انتخاب وجود دارد-Horizontal و Vertical.
Add images
Add images
 1. 4. تصاویر را اضافه کنید. برای افزودن تصاویر روی Add images کلیک کنید.
تنظیمات
تنظیمات
 1. 5. تصاویر را تنظیم کنید:

برای حذف تصاویر روی ” Remove Images” کلیک کنید ،

بر روی ” Sort images ” کلیک کنید تا طبق ترتیبی که لازم دارید تصاویر را لیست کنید

برای حرکت دادن برخی از تصاویر به سمت بالا یا پایین بر روی ” Move images up ” یا ” Move images down ” کلیک کنید

گزینه Insert file name into image
گزینه Insert file name into image
 1. 6. اگر می خواهید نام فایل را در تصویر قرار دهید ، گزینه “Insert file name into image” را علامت بزنید.
 فضای بین تصاویر
فضای بین تصاویر
 1. 7. اگر می خواهید فضایی بین تصاویر اضافه شود ، اندازه فضا را تایپ کنید و رنگ فضای مورد نظر را انتخاب کنید.
Create Image
Create Image
 1. 8. تصویر را ایجاد کنید: روی دکمه “Create Image” کلیک کنید ، تصویر پانوراما در IrfanViewer ایجاد و نمایش داده می شود.

منبع : نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

 

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

ایجاد یک تصویر پانوراما بسیار سخت است اما شما می توانید به کمک IrfanView به راحتی این کار را انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از IrfanView یک عکس Panorama ایجاد کنید.

 

 

 

مراحل

IrfanView
IrfanView

1.IrfanView را اجرا کنید.

Create Panorama Image
Create Panorama Image
 1. 2. روی گزینه های Image> Create Panorama Image… کلیک کنید تا پنجره ی Panorama image برای شما باز شود.
جهت عکس
جهت عکس
 1. 3. جهت عکس را انتخاب کنید: دو جهت برای انتخاب وجود دارد-Horizontal و Vertical.
Add images
Add images
 1. 4. تصاویر را اضافه کنید. برای افزودن تصاویر روی Add images کلیک کنید.
تنظیمات
تنظیمات
 1. 5. تصاویر را تنظیم کنید:

برای حذف تصاویر روی ” Remove Images” کلیک کنید ،

بر روی ” Sort images ” کلیک کنید تا طبق ترتیبی که لازم دارید تصاویر را لیست کنید

برای حرکت دادن برخی از تصاویر به سمت بالا یا پایین بر روی ” Move images up ” یا ” Move images down ” کلیک کنید

گزینه Insert file name into image
گزینه Insert file name into image
 1. 6. اگر می خواهید نام فایل را در تصویر قرار دهید ، گزینه “Insert file name into image” را علامت بزنید.
 فضای بین تصاویر
فضای بین تصاویر
 1. 7. اگر می خواهید فضایی بین تصاویر اضافه شود ، اندازه فضا را تایپ کنید و رنگ فضای مورد نظر را انتخاب کنید.
Create Image
Create Image
 1. 8. تصویر را ایجاد کنید: روی دکمه “Create Image” کلیک کنید ، تصویر پانوراما در IrfanViewer ایجاد و نمایش داده می شود.

منبع : نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

 

نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView

 

ایجاد یک تصویر پانوراما بسیار سخت است اما شما می توانید به کمک IrfanView به راحتی این کار را انجام دهید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از IrfanView یک عکس Panorama ایجاد کنید.

 

 

 

مراحل

IrfanView
IrfanView

1.IrfanView را اجرا کنید.

Create Panorama Image
Create Panorama Image
 1. 2. روی گزینه های Image> Create Panorama Image… کلیک کنید تا پنجره ی Panorama image برای شما باز شود.
جهت عکس
جهت عکس
 1. 3. جهت عکس را انتخاب کنید: دو جهت برای انتخاب وجود دارد-Horizontal و Vertical.
Add images
Add images
 1. 4. تصاویر را اضافه کنید. برای افزودن تصاویر روی Add images کلیک کنید.
تنظیمات
تنظیمات
 1. 5. تصاویر را تنظیم کنید:

برای حذف تصاویر روی ” Remove Images” کلیک کنید ،

بر روی ” Sort images ” کلیک کنید تا طبق ترتیبی که لازم دارید تصاویر را لیست کنید

برای حرکت دادن برخی از تصاویر به سمت بالا یا پایین بر روی ” Move images up ” یا ” Move images down ” کلیک کنید

گزینه Insert file name into image
گزینه Insert file name into image
 1. 6. اگر می خواهید نام فایل را در تصویر قرار دهید ، گزینه “Insert file name into image” را علامت بزنید.
 فضای بین تصاویر
فضای بین تصاویر
 1. 7. اگر می خواهید فضایی بین تصاویر اضافه شود ، اندازه فضا را تایپ کنید و رنگ فضای مورد نظر را انتخاب کنید.
Create Image
Create Image
 1. 8. تصویر را ایجاد کنید: روی دکمه “Create Image” کلیک کنید ، تصویر پانوراما در IrfanViewer ایجاد و نمایش داده می شود.

منبع : نحوه ایجاد عکس Panorama با استفاده از IrfanView