• Home
  • برچسب: عکس آبشار نگین

معرفی آبشار نگین

آبشار نگين در روستايی به همين نام در نقطه‌ای مهجور و دورافتاده در ميان کوه‌ها و دشت‌های منطقه شيمبار، در شمال درياچه سد شهيد عباسپور واقع شده است. بهترين راه دسترسی به آبشار، مسيری است که از مسجد سليمان به روستای آب شلال منتهی می‌شود و با حدود چهار ساعت کوهپيمايی به روستای بکر و دست‌نخورده نگين و آبشار زيبای آن می‌رسد. در پايين دست آبشار نيز دشت زيبای نگين قرار دارد که به کناره‌های درياچه سد شهيد عباسپور منتهی می‌شود. مناظری بسيار زيبا و رويايی از دشت‌های پرشقايق در دامنه‌های پوشيده در درختان بلوط و ديواره‌های باشکوه و صخره‌ای در کنار دره‌هايی ژرف و هيجان‌انگيز، همگی بر زيبايی اين منطقه افزوده‌اند.

معرفی آبشار نگین
معرفی آبشار نگین

منبع:معرفی آبشار نگین
معرفی آبشار نگین