• Home
  • برچسب: نحوه نگارش شرف شمس

نحوه نوشتن شرق شمس

نحوه نوشتن شرق شمس

حرز شرف الشمس باید در 19 فروردین ماه از ساعت ۱۱ ظهر تا ساعت 11شب بر روی عقیق زرد رنگ یا کاغذ زرد نوشته شود . در این حرز ۵ اسم اعظم خداوند به شکل مخصوصی نوشته می‌شود. حرز نویس باید فرد آگاه و پاکی باشد، با وضو و رو به قبله حرز را بنویسد و در نگارش آن همه قوانین این حرز را رعایت کند. در نوشتن شرف الشمس سوراخ‌های ستاره و میم و‌ ها و واو نباید بسته باشد، هیچ خطی نباید دوبار کشیده شود، خطوط ابتدا و انتهای ستاره نباید یگدیگر را قطع کنند، لازم است اندازه الف‌ها یکسان باشد، واو آخر روی تمام نقش کشیده شود و اگر متن، روی کاغذ نوشته می‌شود، به جای جوهر از زعفران و گلاب و مشک استفاده شود.

معمولا روی سنگ شرف الشمس کلمات الله، جمیل، رحمان، مومن و نور با خطوط مخصوصی که برای این کار تعریف شده حک می‌شود. البته گاهی حکاکان به جای نوشته، از نقوشی استفاده می‌کنند که معرف همین کلمات هستند ودر واقع حروفی هستند که از تورات، ‌انجیل و قرآن گرفته شده‌اند.

نگارش شرف الشمس چند شرط دیگر هم دارد. نخست اینکه باید در ساعات مشخصی از روز نوزدهم برج حمل نوشته شود و به نام کسی باشد که قرار است از آن دائما استفاده کند. در میان شرف الشمس‌هایی که در بازار فروخته می‌شوند نمونه غیر اصل زیاد است زیرا مشخص نیست چه کسی و در چه زمانی آن را نوشته است و مهم‌تر آنکه سنگ به نام استفاده کننده آن حکاکی نشده است. سنگ‌های شرف الشمس در صورت نیاز، در سال‌های بعد درست در روز ۱۹فروردین ماه بازنویسی می‌شوند اما بسیاری معتقدند اگر سنگ به درستی حکاکی شده باشد نیازی به بازنویسی ندارد.

منبع:نحوه نوشتن شرق شمس

نحوه نوشتن شرق شمس