• Home
  • برچسب: نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی .vcf) to (.pst) converter)

نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی .vcf) to (.pst) converter)

 

نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی (.vcf) to (.pst) converter

دو روش مختلف برای تبدیل و ایمپورت کردن مخاطبین vCard به فرمت MS Outlook (.pst) وجود دارد. در اولین روش شما می توانید یک فایل VCF را  به فایل Outlook .pst ادغام کنید. در روش دوم شما می توانید مکالمه های مختلف مخاطبین vcard را از طریق برنامه ی batch conversion به فرمت Outlook تغییر دهید.

مراحل :

دانلود برنامه vCard Importer
  1. برنامه vCard Importer را دانلود کنید.
انتخاب پوشه
انتخاب پوشه
  1. اکنون به پوشه ای که فایل مخاطبین vCard خود را در آن ذخیره کرده اید, بروید.
انتخاب گزینه مناسب
  1. در قسمت “Select Option to Import” گزینه ی مورد نظر خود را بسته به نیازتان انتخاب کنید :

Existing Microsoft Outlook (PST) File : اگر تنها یک پروفایل در Outlook Email Client شما وجود دارد, این گزینه را انتخاب کنید.

گزینه Microsoft Outlook Profile
گزینه Microsoft Outlook Profile

Microsoft Outlook Profile : اگر چند پروفایل در Outlook Email Client شما وجود دارد, این گزینه را انتخاب کنید.

New Microsoft Outlook (PST) File : از این روش تنها زمانی که می خواهید مخاطبین vCard را در محل مشخص شده ای کپی کنید استفاده کنید.

گزینه Account Setting
  1. محل پیش فرضی که فایل های Outlook PST در آن ذخیره می شوند C:Documents and SettingsadminLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook می باشد. اما برای اطمینان به قسمت Tools=> Account Setting بروید.
زبانه Data Files
زبانه Data Files

از قسمت Account Setting روی “Data Files” کلیک کنید, در پوشه ی پیش فرضی که فایل های Outlook PST در آن ذخیره می شوند نگاهی بیاندازید.

دکمه ی Start Import
دکمه ی Start Import
  1. هنگامی که کار به اتمام رسید روی دکمه ی “Start Import” کلیک کنید تا پروسه انجام شود.
گزینه ok
گزینه ok
  1. به محض اینکه پروسه کامل شد برنامه تمام جزئیات انجام شده را نمایش خواهد داد. بعد از اینکه کاملا خروجی را چک کردید می توانید روی “Ok”. کلیک کنید.
کامل شدن برنامه
  1. بعد از اینکه مراحل به طور کامل انجام شد می توانید برنامه را ببندید.

با استفاده از این روش شما می توانید چند مخاطب vCard را به MS Outlook email client تبدیل کنید.

منبع : نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی .vcf) to (.pst) converter)